PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Zoveel te ontdekken

Wij zien het als taak om kinderen te helpen ontwikkelen, zodat het gelukkig en succesvol kan zijn in de 21e eeuw.
Wij willen kinderen helpen hun eigen talenten te leren kennen en te ontdekken.
Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een liefdevolle, uitdagende en veilige omgeving, zodat kinderen gestimuleerd worden om tot ontwikkeling te komen. Zowel individueel als in groepsverband. Het resultaat is dat kinderen een sterk fundament leggen, stabiel in het leven staan en met plezier leren wanneer zij de basisschool instromen.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
Home › Prijs

Prijs

PeuterWijs biedt opvang voor € 11,25 bruto per uur (2024).

Hele dag:
7.30 uur – 18.30 uur
Bruto uurprijs € 11,25

Halve dag:
7.30 – 13.00 uur of
13.00 – 18.30 uur
Bruto uurprijs € 11,25

De minimale afname is één hele dag of twee halve dagen.
Er mag vier keer per jaar een ruilverzoek worden ingediend via de ouderapp.
PeuterWijs kent geen kortingsmodellen en ruilmogelijkheden voor wettelijke feestdagen.

Het tarief is inclusief voeding, brood, tussendoortjes, fruit en luiers. Speciale aangepaste voeding valt hier niet onder. Deze worden door de ouders meegegeven.

Naast de vaste afname kan er via de ouderapp een verzoek worden ingediend voor incidentele extra afname van een dag(deel) op basis van beschikbaarheid. Ook dan is het uurtarief € 11,25 voor 2024

Kinderopvangtoeslag
Ouders hebben in Nederland recht op toeslag voor hun kind. De netto kosten zijn dan ook afhankelijk van de persoonlijke situatie. Bereken hier eenvoudig en snel een indicatie van je maandlasten met de rekentool van de Belastingdienst voor een nauwkeurige berekening.


Het uurtarief wordt jaarlijks in november vastgesteld en met de oudercommissie besproken. Vóór 1 december ontvangen alle ouders hierover bericht.

De kosten van kinderopvang in Nederland worden door drie partijen betaald: de ouders/verzorgers, de overheid en de werkgever. De bijdrage van de laatste twee partijen noemen we de kinderopvangtoeslag.
Of u in aanmerking komt voor deze toeslag hangt af van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u teruglezen op www.toeslagen.nl.

Let op! U kunt de kinderopvangtoeslag nog maar beperkt met terugwerkende kracht aanvragen. Het is raadzaam om dit direct bij de start van de opvang te regelen. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer van PeuterWijs nodig. Dit is: 130029828

Deel deze pagina: