PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Zoveel te ontdekken

Wij zien het als taak om kinderen te helpen ontwikkelen, zodat het gelukkig en succesvol kan zijn in de 21e eeuw.
Wij willen kinderen helpen hun eigen talenten te leren kennen en te ontdekken.
Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een liefdevolle, uitdagende en veilige omgeving, zodat kinderen gestimuleerd worden om tot ontwikkeling te komen. Zowel individueel als in groepsverband. Het resultaat is dat kinderen een sterk fundament leggen, stabiel in het leven staan en met plezier leren wanneer zij de basisschool instromen.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
HomeOnze groepen › Grote Ster

Grote Ster

De kinderen van de Grote Ster zijn tussen een en vier jaar.

Spelen staat op deze groep centraal. Uiteraard leren de kinderen op deze manier het meeste. Op de groep leren de kinderen ook nieuwe vaardigheden. Ze leren ervaren hoe het is om in de kring te zitten. Hierbij horen ook sociale vaardigheden zoals: op je beurt wachten, oogcontact maken en samen delen. De kinderen in deze leeftijd zijn nog egocentrisch en leren op deze groep om rekening te houden met elkaar.

De kinderen gaan elke ochtend in de kring en doen gedurende de ochtend een activiteit. Beiden zijn gericht op het omgaan met nieuwe ervaringen. Het gaat niet om het eindproduct, maar om het proces. Tijdens de activiteit gaat het om de beleving. De kinderen luisteren bijvoorbeeld in de kring naar een prentenboek, of leren een nieuw lied. We maken veel gebruik van concreet materiaal bij deze leeftijdsgroep. Dit pakt namelijk gelijk de aandacht van de kinderen en spreekt tot hun verbeelding.

De inrichting van de Grote Ster wordt elk thema veranderd en aangepast. Er is een uitdagende en prikkelende hoek en er is veel ruimte voor vrij spel met mooie materialen. De kinderen in deze leeftijd spelen vooral naast elkaar in plaats van met elkaar. 

Ook krijgt elk kind een vaste coach. Deze observeert het kind en legt deze gegevens vast in ons interne volgsysteem EduMaps. Zodra het kind naar de basisschool gaat, volgt een eindgesprek met de ouder(s). Hierin wordt de ontwikkeling van het kind besproken, maar ook wat de voorkeuren en talenten van het kind zijn. Daarnaast horen we graag hoe de ouder terugkijkt op de periode bij PeuterWijs.

Deel deze pagina: