PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Elk kind heeft talenten!

Jouw kind is uniek en heeft een eigen manier van leven en leren. Bij PeuterWijs gaan we op zoek naar de talenten en interesses van jouw kind. Onze coaches helpen jouw kind hierbij.

Om dit zelf te ontdekken en te ontwikkelen biedt PeuterWijs kinderopvang aan, op geheel eigen wijze!

Hierdoor bouwt je kind aan een sterk fundament voor een later leven vol plezier.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
HomeOnze groepen › Kleine Ster

Kleine Ster

Op de Kleine Ster zitten de baby’s vanaf drie maanden tot twee jaar. Het is een horizontale groep waar rust en regelmaat erg belangrijk is. Hier hebben we voor gekozen omdat er hierdoor kinderen bij elkaar zitten die ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten. Zo kun je meer gerichte activiteiten aanbieden. Uiteraard zijn er ook gezamenlijke, groepsdoorbroken activiteiten.
Voordat je kind start bij PeuterWijs, vindt een intake plaats. Hierin wordt besproken wat de bijzonderheden zijn van het kind wat betreft eten, slapen en de verdere ontwikkelingen. 

Na het intakegesprek krijgt het kind een vaste coach toegewezen. Deze observeert het kind gedurende de periode op de Kleine Ster. Voordat het kind naar de volgende groep gaat, vindt een overgangsgesprek plaats met de oude coach, en de ouder. De oude coach zorgt voor de informatieoverdracht naar de nieuwe coach. Tijdens het gesprek worden de meest recente ontwikkelingen besproken. 

Op de Kleine Ster zijn baby’s en dreumesen. De baby’s hebben hun eigen ritme wat betreft eten en slapen. De dreumesen gaan al wat meer mee in het ritme van de andere groepen. Om 09.00 uur is er een korte kring en tijdens de ochtend wordt er een activiteit gedaan op het niveau van deze doelgroep. De activiteit is altijd gericht op het proces en niet op het product. Het gaat om de ervaring en de beleving. De baby’s worden soms ook hierbij betrokken. Er is uiteraard ook veel ruimte voor vrij spel en exploratie. 

Op deze groep werken we ook met thema’s. Elke maand wordt er gewerkt over een ander thema. Deze thema’s worden tegelijkertijd op alle drie de groepen uitgevoerd. Afwisseling in de indeling van de ruimte en afwisseling in materialen is waar we voor staan. Er wordt regelmatig gerouleerd met speelgoed, zodat er gedoseerd speelgoed wordt aangeboden. Door een uitdagende leeromgeving aan te bieden, worden de kinderen geprikkeld om zelf op onderzoek uit te gaan.

Voor de baby’s tot 1 jaar wordt het Schriftje bijgehouden in onze ouder-app van MyChapp. Hierin beschrijft de coach hoe de dag is geweest van het kind. De ouder vindt informatie terug over de voeding en het slapen, maar ook over de ontwikkeling van het kind. Ook worden er foto's toegevoegd. Vanaf 1 jaar volstaat een mondelinge overdracht en vervalt de inhoud van het Schriftje. De foto's zullen nog wel geplaatst worden.

Deel deze pagina: