PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Zoveel te ontdekken

Wij zien het als taak om kinderen te helpen ontwikkelen, zodat het gelukkig en succesvol kan zijn in de 21e eeuw.
Wij willen kinderen helpen hun eigen talenten te leren kennen en te ontdekken.
Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een liefdevolle, uitdagende en veilige omgeving, zodat kinderen gestimuleerd worden om tot ontwikkeling te komen. Zowel individueel als in groepsverband. Het resultaat is dat kinderen een sterk fundament leggen, stabiel in het leven staan en met plezier leren wanneer zij de basisschool instromen.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
HomeOver ons › Onze visie

Onze visie

Onze visie vertaalt zich in vijf kernwaarden: aandacht, groei, beweging, plezier en ontdekken:

Aandacht:
Coaches en ouders zijn erg betrokken bij onze opvang. Dit zorgt voor een fijne en prettige sfeer waarin wij zo goed mogelijk met elkaar proberen samen te werken. Samen met ouders proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij het ritme van thuis. Er is ruimte voor een gesprek tijdens de overdracht, maar daarnaast is er ook ruimte om individueel met elkaar in gesprek te gaan.
Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen. We willen als opvang daarom graag zorgdragen voor een goede communicatie, waarin aandacht is voor elkaar. Tussen ouders en kinderen, tussen ouders en coaches, tussen kinderen onderling en tussen coaches onderling. We vinden het belangrijk om als coaches dezelfde taal te spreken. Op deze manier ben je als coach voor een kind voorspelbaar. Een kind weet zo waar hij of zij aan toe is. Dit geeft veiligheid. Ook helpt dit in het stellen en uitspreken van grenzen. Daarom willen wij vanaf 2023 communiceren vanuit de Gordonmethode.

Groei:
Omdat elk kind zijn eigen leerwijze en pedagogische benadering nodig heeft, vinden wij dat ze gecoacht moeten worden. Daarom noemt PeuterWijs zijn pedagogisch medewerkers coaches in plaats van leidsters. Deze coaches worden getraind om de kinderen maximale mogelijkheden en uitdagingen te bieden tot ontplooiing.

Om de ontwikkeling en groei van de kinderen van PeuterWijs te kunnen volgen, maken wij gebruik van EDUMAPS. Dit is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. Het model zorgt er ook voor dat wij doelgericht en thematisch kunnen werken en gebruik kunnen maken van de zone van naaste ontwikkeling. We weten dan in welke ontwikkelingsfase het zit en welke fase hierna komt. Om dit te realiseren kiezen we ervoor om het ontwikkelverloop iedere 3 maanden in te vullen.

Beweging:
In onze ogen is spelend leren de ultieme leervorm. Kinderen doen niets liever dan lekker spelen en actief spel is voor hen dan ook dé manier om te leren. Spelen stimuleert de onderlinge interactie, ontdekkingsdrang en prikkelt de zintuigen. En spelend leren komt natuurlijk meer tot zijn recht als er ook ruimte is om te bewegen. Leren doe je immers met vallen en opstaan! Vooral bij kinderen heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag. Het is bovendien ook gezond om veel te bewegen. Door jonge kinderen te leren, dat bewegen normaal is, komen ze op latere leeftijd misschien wel meer tot bewegen. Daarnaast leren kinderen grenzen kennen. Die van henzelf, maar ook die van anderen.

Plezier:
PeuterWijs wil kinderen maximaal uitdagen tot ontplooiing. Het resultaat is dat kinderen met plezier leren. SPELEN = LEREN! Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich verder ontwikkelen. Spelen heeft meerdere positieve effecten op de ontwikkeling. 

PeuterWijs vindt het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen voor vrij spel, maar dat er ook ruimte is voor begeleiding om het spel van een kind zo meer verdieping te geven. 

Ontdekken:
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Zo verkennen ze hun omgeving, de aard van de dingen en hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ze vinden uitdagingen, proberen oplossingen uit en doen allerlei ervaringen op die hen helpt hun kennis, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen. Dit spel van doen en ontdekken is een serieuze zaak en gaat soms letterlijk met vallen en opstaan. Daarbij herhalen ze graag. Het is hun manier om te oefenen wat ze net ontdekt of geleerd hebben, totdat ze iets onder de knie hebben.
Om kinderen de gelegenheid te geven om op onderzoek uit te gaan en zelf dingen te ontdekken is het van belang de omgeving op de juiste wijze in te richten en kinderen de juiste materialen aan te bieden.

De kwaliteit van PeuterWijs wordt gewaarborgd door;

 • Ons enthousiaste, MBO,- en HBO-opgeleide, actieve coachteam.
 • Onze coaches houden een dagelijkse overdracht naar de ouders over de ontwikkeling van het kind met concrete voorbeelden van die dag.
 • De ontwikkeling van de kinderen wordt dagelijks geobserveerd en vastgelegd in ons moderne, volledige en voor PeuterWijs op maat gemaakte kindvolgsysteem EduMaps. 
 • PeuterWijs biedt de MyChapp-ouderapp aan. 

  Ontvang direct actuele mededelingen en nieuwsberichten.
  Communiceer over beschikbaarheid, extra dagen, ruildagen, ziekte en vakantie.
  Houd zelf je persoonsgegevens up-to-date.
  Lees de gebeurtenissen van de dag en foto’s van je kind.

 • Elk kind krijgt een eigen coach toegewezen. Deze coach observeert het kind dagelijks en brengt de ontwikkeling in kaart van het kind in EduMaps. De coach is het aanspreekpunt voor de ouders.
 • Als het kind overgaat naar een nieuwe groep, vindt er een overgangsgsprek plaats. Dit gebeurt in de avonduren en niet tijdens de opvanguren. De oude coach gaat in gesprek met de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Dit gesprek wordt teruggekoppeld naar de nieuwe coach.
 • Een actieve, meedenkende oudercommissie vergadert meerdere keren per jaar over de kwaliteit van PeuterWijs.
 • Het team wordt wekelijks gecoacht door onze pedagogisch coach Anne Graven.
Deel deze pagina: